036 - 2022 633

Beroepscode

Beroepscode van Naam en Praktijk

Vanuit mijn oorspronkelijke professie (IC verpleegkundige) ben ik BIG-geregistreerd en hanteer daarbij uit volle overtuiging mijn beroepsgeheim. Naar mijn mening is dit de grondslag voor het vertrouwen tussen therapeut en cliënt. Wanneer de situatie zich voordoet dat ik de mening ben toegedaan dat er overleg dient te zijn met bijvoorbeeld een huisarts, dan zal ik dit alleen doen na expliciete toestemming van jou als zijnde mijn cliënt.
KvK-nummer van Praktijknaam: -
psycholoog almere
Naam
  • Geregistreerd therapeut
  • Geen wachtlijst
  • Ook ‘s avonds afspreken
Vraag of interesse?

Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik hoor graag van je!

contact