036 - 2022 633

Informatie over de therapievormen

Mijn aanpak is multi-therapeutisch van aard. In mijn werk kan ik dan ook gebruik maken van diverse therapievormen, zodat ik altijd een methode kan kiezen die goed aansluit op jouw specifieke hulpvraag en situatie. Sommige problemen vragen namelijk om méér dan enkel praten. De therapievormen die hierbij gebruikt worden zijn:

  • Gesprekstherapie en communicatie: afstemmen op de cliënt, luisteren naar verbale communicatie, kijken naar non verbale communicatie, opmerkzaam zijn op signalen, vragen stellen, maar ook stiltes laten bestaan.

  • Neuro Linguistisch Programmeren: middels bepaalde oefeningen/technieken is het mogelijk om de zienswijze van bijvoorbeeld een blokkade te herkaderen, waardoor het niet meer nodig blijkt om deze blokkade als belemmerend te ervaren. Een ander voorbeeld voor NLP zijn de (familie) opstellingen. Deze worden gebruikt wanneer je meer wil weten over familie patronen die zich voor doen, of hoe jij staat in relatie tot anderen en andersom.

  • Hypnotherapie: tijdens een diepere ontspanning is het mogelijk om je 'denken' even te laten voor wat het is en je onderbewuste de aandacht te geven. Hier bevindt zich namelijk je 'weten'. Tijdens de sessie blijf je je gewaar van je omgeving, echter kan je de focus van je aandacht naar binnen richten.

  • Regressie- en reïncarnatietherapie: niet voor alle klachten is een duidelijk aanwijsbare oorzaak in de tegenwoordige tijd te vinden. Een onachtzame opmerking in de jeugd als 'jij kan ook wérkelijk helemaal niks', kan zich vastzetten in het onderbewuste en leiden tot faalangst en onzekerheid. Zonder dat men zich bewust is geweest van deze opmerking kan het gevolg dus levenslang meegedragen worden. Soms zelfs meerdere levens. Dit is niet een kwestie van geloven, maar soms komt de ervaring tijdens de sessie naar boven, dat de bron van de huidige klacht verscholen blijkt te liggen in een eerder leven. In die situatie wordt reïncarnatie therapie ingezet om duidelijk te krijgen dat deze klacht dus niet hoort bij dit leven.

  • Energiewerk: alles is energie, het bewust voelen en zijn maakt dat je rustiger in het leven kan staan. Soms zijn er blokkades in bepaalde energiebanen of klachten te herleiden zijn naar een verminderd werkend chakrasysteem. Voor sommige mensen een wazig verhaal, voor anderen meer dan logisch.
psycholoog almere
Naam
  • Geregistreerd therapeut
  • Geen wachtlijst
  • Ook ‘s avonds afspreken
Vraag of interesse?

Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik hoor graag van je!

contact