036 - 2022 633

Relatietherapie in Almere

Relatietherapie als stap naar meer verbondenheid

Veelal ligt de bron van relatieproblemen in het niet meer kunnen communiceren met elkaar. Het komt vaak voor dat gevoelens en wensen niet meer worden geuit, terwijl frustraties worden opgekropt tot ver nadat het kookpunt is bereikt. Door de zorg voor de kinderen, werk of andere omstandigheden raak je ongemerkt (of ineens) van elkaar verwijderd.

Samen met jullie kan ik als betrokken, maar onpartijdig gespreksleider jullie helpen de communicatie weer op gang te brengen. Wanneer dat gebeurt en vervolgens ook het gevoel er weer mag zijn, komen jullie weer meer los. Net als bij individuele behandelsessies vraag ik tijdens dit traject jullie beider inzet, commitment en wederzijds respect. Het kan nodig (of gewenst) zijn om na de eerste gezamenlijke sessie een ieder van jullie ook individueel te begeleiden. Tijdens de intake zullen we dit bespreken.

Je bent van harte welkom

Als je denkt de hulp van een ervaren, onpartijdige derde te kunnen gebruiken om jullie relatie te verbeteren of het gevoel van verbondenheid terug te vinden, dan hoor ik graag van je. Jullie zijn van harte welkom. Je kunt mij telefonisch bereiken of mij een berichtje sturen via het contactformulier.


psycholoog almere
Naam
  • Geregistreerd therapeut
  • Geen wachtlijst
  • Ook ‘s avonds afspreken
Vraag of interesse?

Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik hoor graag van je!

contact