036 - 2022 633

Verliesverwerking en stervensbegeleiding

Verwerken van rouw en verlies is soms moeilijk

Rouw is de achterkant van verlies. Rouw kan het gevolg zijn van vele gebeurtenissen. Bijvoorbeeld het overlijden van een dierbare, maar ook verlies van werk, (lichaams)functie, relatie of materiële zaken kunnen leiden tot klachten van rouw. Hoe verwerk je invaliditeit? Hoe ga je om met een naaste met niet aangeboren hersenletsel? Wat doet het veranderde toekomstperspectief met jou?

"Geef het een plekje" is een veelgehoord advies, maar HOE dan? Delen van de pijnlijke ervaring kan helpen. Daarnaast kan ik je met technieken vanuit NLP, hypno- en/of regressietherapie helpen om om te gaan met je verlies.

Stervensbegeleiding

Het kan ook je eigen leven betreffen waar je afscheid van moet gaan nemen. Ook hierbij kan sprake zijn van klachten van verdriet en rouw, maar ook kunnen levensvragen de kop op steken. Hoe rond je je leven af? Zijn er nog relatie issues met naasten waar je wat mee wil? Wellicht zijn er praktische zaken waar je vragen over hebt; Kan/ wil je thuis sterven? Wat zijn hierbij de mogelijkheden? Hoe werkt opname in een hospice?

Met mijn jarenlange ervaring als IC-verpleegkundige en coördinator in een hospice gebruik ik voor de praktische begeleiding, mijn opleiding tot stervensbegeleider en ervaring met en affiniteit voor mensen in de laatste levensfase gebruik ik voor het begeleidende aspect.

Bel gerust voor een kennismakingsafspraak of stuur mij een berichtje. Tijdens deze afspraak bespreken we het te volgen traject en overleggen we de vergoeding voor mijn diensten. Uiteraard is het mogelijk om op (zieken)huisbezoek te komen.
psycholoog almere
Naam
  • Geregistreerd therapeut
  • Geen wachtlijst
  • Ook ‘s avonds afspreken
Vraag of interesse?

Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik hoor graag van je!

contact